محصولات

سیستم هوشمند فرم خوان فارسی (OCR)

سیستم هوشمند فرم خوان فارسی (OCR)

سامانه هوشمند فرم خوان فارسی سیستمی است که قادر به تشخیص فایل های تایپی و ارقام دست نویس با دقت بالاتر از 95% می‌باشد.