محصولات

سامانه ثبت چهره پیشواز

سامانه ثبت چهره پیشواز

سامانه ثبت چهره بر اساس جنسیت افراد به صورت نامحدود و با قابلیت اتصال به انواع دوربین های مداربسته.

سامانه شناسایی و تشخیص چهره

سامانه شناسایی و تشخیص چهره

سامانه شناسایی و تشخیص چهره