اخذ مجوز دانش بنیان توسط شرکت هوش کاوان

 ۱۳۹۸/۲/۱۶
 بازدید: ۴۴۳

شرکت هوش کاوان موفق به اخذ مجوز دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری گردید.